Hunnebostrand

Under sommaren 2022 var vi i Hunnebostrand och rensade en existerande tångodling. Både för att samla erfarenhet och kunskap, men också för att samla ihop materiel och redskap att använda i vårt kommande pilot-projekt som börjar i Oktober 2022. En tillfälle där vi lärde oss mer om konstruktionen av en tångodling och där vi också fick möjligheten att presentera KOASTAL och hur man odlar tång för en nyfiken publik i Hunnebostrand, och förhoppningsvis några potentiella framtida tångodlare! 

English:
During the summer of 2022 we where in Hunnebostrand and cleared an already existing seaweed-farm. Both to gather experience and knowledge, but also to gather materials and tools to use in our upcoming pilot-project that will start in October of 2022. An opportunity to learn more about the construction of a seaweed-farm and also a chance to say hallo and introduce KOASTAL and the practice of seaweed-farming to curious on-lookers in Hunnebostrand, and hopefully a few potential, future Seaweed-farmers!