Samrådsunderlaget

Som en del av verksamheten har KOASTAL väntande tillståndsansökningar för småskalig tångodling. Ett samrådsmöte för odling i Göteborg, Tjorn, Orust, Lysekil och Sotenäs hålls vecka 43 för särskilt berörda.

Kontakta samuel@koastal.se för att få en kallelse till detta möte.