Vår Strategi

KOASTAL erbjuder tjänster som

  • Val och utvärdering av odlingsplats
  • Sköter hela tillståndsprocessen
  • Uthyrning av all nödvändig utrustning
  • Förser odlare med tånggroddar
  • Utbildning och support
  • Säkrar en köpare av produkten
  • Marknadsför och bygger vidare intresse för svensk tång och havsbruk i Sverige och Europa.

Till år 2050 behöver vi ha dubblat vår matproduktion för att förhindra världshunger och när man ser hur mycket mark som vi använder idag undrar man hur det ska gå till.
Havet täcker ⅔ av vår planet men idag får vi endast 2% av vårt globala kaloriintag ifrån det. Vi måste ändra sättet vi brukar och använder havet som en resurs och göra det på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.
Tång anses av många experter vara det främsta sättet att bedriva hållbart vattenbruk och vi på KOASTAL delar den uppfattningen. Tången är en riktig superväxt med mängder av fördelar för havet, vår planet och för oss människor och något vi verkligen behöver driva på för framtiden.

Idag finns det en stor mängd hinder som stoppar individer från att ta nytta av all den potential som finns i att odla tång. Det finns tillräckligt med anledningar att inte ge sig in i branschen, vilket är väldigt olyckligt när man vet vilka miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar tången har som en hållbar källa för mat, biomaterial och inom en mängd andra användningsområden.

KOASTAL har som uppdrag att ta sig an dessa hinder och det stora fasta utgifterna som är kopplade till att driva en havsodling och skapa en möjlighet för individer att börja odla tång på en större skala och få en mer lönsam och konkurrenskraftig odling. Denna länk av individuella odlare kommer tillsammans att bygga ett väl distribuerat, hållbart, effektivt och motståndskraftigt produktionssystem som kan göra en väldigt stor nytta för havet, Sveriges västkust och den svenska matindustrin.